پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
EnglishRUS
شرکت هامون نایزه تولید کننده لوله های چدن نشکن با جدیدترین فناوری روز دنیا ***طراحی لوله های R.J.Pipe و Q.R.Pipe برای استفاده در مناطق زلزله خیز *** با استفاده از فناوری ساخت لوله های چدن نشکن با ضخامت کم (L.Pipe) در هامون نایزه ، هزینه استفاده از لوله های چدن نشکن کاهش یافت
صفحه اصلی > مجازی > کنفرانس و نمایشگاه حفاری بدون ترانشه 
کنفرانس و نمایشگاه حفاری بدون ترانشه

جستجو
عنوان تستی
 |   |   | 

    ISO2531      
All Rights Reserved by HANYCO
کد انتخاب شده وجود ندارد