پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
EnglishRUS
شرکت هامون نایزه تولید کننده لوله های چدن نشکن با جدیدترین فناوری روز دنیا ***طراحی لوله های R.J.Pipe و Q.R.Pipe برای استفاده در مناطق زلزله خیز *** با استفاده از فناوری ساخت لوله های چدن نشکن با ضخامت کم (L.Pipe) در هامون نایزه ، هزینه استفاده از لوله های چدن نشکن کاهش یافت
صفحه اصلی > محصولات  > لوله چدن نشکن > لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله 
لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله

ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. 90 درصد خاک ایران بر روی نوار زلزله واقع شده است

زلزله های مختلف قرن اخیر گواه این است که هیچ  نقطه ای از خاک سرزمین مان از این حادثه طبیعی مصون نیست.

به عنوان ساز و کار انتقال و توزیع آب و همچنین جمع آوري و دفع فاضلاب، سیستم هاي خطوط لوله براي ادامه سطح مطلوب زندگی امروزي که جمعیت شهري و روستایی از آن بهره مند هستند نقش اساسی را بر عهده دارند. در هر شهر خطوط و شبکه لوله هاي مدفون به عنوان قسمتی از یک شبکه شریان حیاتی و زیر ساخت شهری  محسوب می گردد.

مشخصه اي که یک شریان حیاتی را از دیگر سازه ها متمایز می سازد امتداد یافتن آن به موازات زمین و طویل بودن یک بعد آن نسبت به سایر ابعاد خود می باشد. این خصوصیت باعث گستردگی و گذر از یک ناحیه جغرافیایی وسیع می شود و شریان حیاتی را با خطرات لرزه اي بسیار و شرایط گوناگون خاك مواجه می سازد.

بطور کلی  رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر زلزله به دو گروه تقسیم بندی می گردد:

الف - اثرات تغییر شکل هاي دائمی زمین ناشی از گسل ها،  روانگرایی،  گسترش جانبی،  زمین لغزش،  نشست ناشی از زلزله که خود تغییر شکل هاي دائمی بر اساس امتداد و مقدار ممکن است بصورت زیر نمایان شود:

1-     تغییر شکل دائمی طولی

2-     تغییر شکل دائمی عرضی،  که شامل دو نوع زیر است:

3-     تغییر شکل دائمی عرضی افقی

4-     تغییر شکل دائمی عرضی عمود

ب - اثرات انتشار موج

در اثر هر کدام از عوامل فوق یا ترکیبی از آنها بر خطوط لوله تغییر شکل ها و کرنش هایی القا شده که باعث وارد آمدن نیرو و تنش به خط لوله می شود و در صورتی که مقادیر این تنش و کرنش از حدي تجاوز کند منجر به گسیختگی در خط لوله خواهد شد. بنابراین نیاز است که خطوط لوله مدفون تحت اثر خطرات لرزه اي تحلیل و طراحی شوند.

شرکت هامون نایزه با در نظر گرفتن نیاز خطوط انتقال آب به مقاوم بودن در برابر خطر زلزله و در جهت حفظ سرمایه های بکار رفته در آن ، همچنین برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی حاصل از گسست خطوط لوله ، اقدام به بکارگیری جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا و تولید چند نوع از لوله های ضد زلزله نموده است.

چرا لوله چدن نشکن
لوله از جنس چدن نشکن بهترین انتخاب برای انتقال آب
انتقال آب با لوله چدن نشکن بهترین راه
تولید لوله سایز کوچک
هنیکو تولید کننده برتر لوله چدن نشکن سایز پایین
هامون نایزه تولید کننده برتر لوله با قطر کوچک
معرفی محصول در راه
لوله مقاوم به زلزله بدون پیچ و مهره R.J.Pipe محصول در راه هامون نایزه
لوله مقاوم به زلزله بدون پیچ و مهره
دریافت کاتالوگ
کاتالوگ محصولات هامون نایزه
دریافت کاتالوگ محصولات هامون نایزه
 |   |   | 

    ISO2531      
All Rights Reserved by HANYCO